گل سرخ

راستش من تازه کار نیستم فقط چند وقتی نمینوشتم امیدوارم هر 15 روز بتونم بیام مطلب جدید بنویسم

اسفند 86
1 پست